Tính năng của Universal Web App

video-preview
Hoạt động trên cả iOS và Android

Xây dựng 1 lần xuất bản lên cả kho ứng dụng Appstore và Playstore.

Thông báo đẩy

Gửi thông báo đẩy đến khách hàng hoàn toàn miễn phí.

Giao diện khởi động

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh giao diện khởi động.

Slide giới thiệu Ứng dụng

Bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh các slide giới thiệu ứng dụng.

Tích hợp Admod

Giúp bạn kiếm tiền với Admod.

Upload File

Hỗ trợ upload single file và multiple files.

Chơi Video và Audio

Hỗ trợ xem video và nghe nhạc.

Dễ dàng tùy chỉnh giao diện và tính năng

Bạn được cung cấp Control Panel để tùy chỉnh giao diện và tính năng của ứng dụng.

Tùy chọn Icon Loading

Bạn có thể tùy chỉnh icon Loading của ứng dụng

Multi-language

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Pull to Refresh

Hỗ trợ tính năng kéo để tải lại nội dung.

GPS Location Support

Hỗ trợ tính năng xác định vị trí GPS.

HTML5 Game Support

Hỗ trợ game HTML5, giúp bạn xây dựng ứng dụng về Game.

WebRTC Support

Hỗ trợ giao tiếp với nhau thông qua VideoCall, VoiceCall hay transfer data.

Tạo ngay ứng dụng của bạn chỉ trong 7 ngày