hero-image

Xem trước ứng dụng Universal Web của bạn

Tải ứng dụng xem trước Universal Web Preview

Sử dụng camera để quét mã QR Code để tải ứng dụng xem trước

Hoặc click vào Kho ứng dụng bên dưới

  • Current version 1.05

Các bước xem trước ứng dụng Universal Web của bạn

Giúp bạn xem trước giao diện ứng dụng điện thoại của mình. Lưu ý: Bản xem trước không bao gồm tất cả tính năng của Universal Web.

1. Tải và cài đặt ứng dụng

Cài đặt ứng dụng lên thiết bị di động của bạn. Ứng dụng hỗ trợ Android và iOS.

2. Nhập địa chỉ website

Nhập đỉa chỉ Website của bạn hoặc bất kỳ website nào.

3. Tùy chọn giao diện khởi động

Tùy chọn giao diện khởi động và slide giới thiệu ứng dụng. Bạn có thể dễ dàng thay đổi hình ảnh và nội dung ở ứng dụng thực tế.

4. Xem trước ứng dụng

Sau khi hoàn tất các tùy chọn bạn sẽ được nhìn thấy bản xem trước. Bạn có thể tắt ứng dụng và mở lại để trải nghiệm ứng dụng xuyên suốt hơn.