Marketing

Tại sao thông báo đẩy lại quan trọng ?

Thu hút người dùng tương tác và tương tác lại với các ứng dụng dành cho thiết bị di động là một thách thức. Một chiến thuật để tiếp cận người dùng đang trực tuyến là thông báo đẩy.Thông báo đẩy là một cách nhanh chóng và hiệu quả để giao tiếp với khán giả của bạn. Tại sao thông báo đẩy của ứng dụng dành cho thiết bị di động lại mạnh mẽ đến vậy? Hãy cùng xem xét những lợi ích mà thông báo đẩy trên thiết bị di động có thể mang lại cho doanh nghiệp của bạn.Kích thích sự...